كتاب سينماي‌ايـران امـروز، ديـروز حاصل گفت‌و‌گو ‌هايي با سينماگران ايران در قبل و بعد از انقلاب است كه توسط عارف محمدي طي سال‌هاي مختلف صورت گرفته است. اين كتاب با توجه به بيان خاطرات و تجارب سينمايي و شرح برخي از وقايعي كه اكنون تاريخي از آن گذشته است به نوعي بازگوي قسمت‌هايي از تاريخ […]

Read more

زنان پیشگام در تاریخ سینمای ایران   در هر حرفه ای پیشگامان کسانی هستند که با توجه به خود این واژه اولین گام را در آن زمینه برداشته اند.   اولینها همواره دارای ارج و قرب خاصی هستند. اما در بیشتر اوقات گام اول را بر داشتن با خطرات و   ریسکهای زیادی همراه است […]

Read more